Rekisteriseloste

Tämä on tietosuojalain mukainen tietosuojaseloste, missä kerrotaan Cm Hiustalon asiakasrekisterin hallinnasta ja sen käytöstä. Asiakasrekisteri on Cm Hiustalon omaisuutta, eikä sitä luovuteta kolmansille osapuolille. Kaikki asiakastiedot ovat luottamuksellisia.

Rekisterin pitäjä

Cm Hiustalo Oy
Martinpojankatu 4
33710 Tampere
Y: 1612306-4
asiakaspalvelu@hiustalo.fi

Tietojen käsittely

Asiakasrekisteriä käyttävät ainoastaan Cm Hiustalon työntekijät asiakkuuksien hoitamiseen. Kerättävät tiedot ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnus. Lisäksi asiakasrekisteriin voidaan tallentaa tarkentavia tietoja, jotka parantavat asiakkuuden hoitoa ja hallintaa, kuten ostohistoria.

Cm Hiustalon rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. 
 

Tietojen luovuttaminen

Cm Hiustalo ei luovuta asiakasrekisteriä kolmansille osapuolille satunnaisesti, eikä säännöllisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteri-asioista vastaavalle Cm Hiustalo Oy:n asiakaspalvelulle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Register statement

Register statement

This is a data protection statement in accordance with the Data Protection Act, which tells about the management of Cm Hiustalo's customer register and its use. The customer register is the property of Cm Hiustalo, and it will not be handed over to third parties. All customer information is confidential.

 

The keeper of the register

Cm Hiustalo Oy

Martinpojankatu 4

33710 Tampere

Y: 1612306-4

asiakaspalvelu@hiustalo.fi


 

Data processing

The customer register is only used by Cm Hiustalo employees to manage customer relationships. The data to be collected are name, address, phone number, email address and social security number. In addition, detailed information can be stored in the customer register, which improves customer care and management, such as purchase history.


 

Cm Hiustalo's register data is stored in the registrar's system, which is protected by the operating system's security software. Access to the system requires entering a username and password. The system is also protected by firewalls and other technical means. Only certain, predefined employees of the registrar can access and have the right to use the information contained in the register stored in the system. The information contained in the register is located in locked and guarded premises.

 


 

 

Disclosure of information

Cm Hiustalo does not hand over the customer register to third parties either occasionally or regularly.

 

Regular sources of information

The data controller registers the information about the user that the user himself provides when using the website.

 

The registrant's right of refusal

The registered person has the right to prohibit the data controller from processing information about him/her for direct advertising, remote sales and other direct marketing as well as market and opinion research as well as personal registry and genealogy research. The ban must be made in writing and addressed to the person responsible for registry matters.

 

The registered person's inspection right

The registered person has the right to check the personal information stored in the register and to receive copies of it. The inspection request must be made in writing and addressed to Cm Hiustalo Oy's customer service responsible for registry matters.

 

Correction of information

The controller corrects, deletes or completes personal data in the register that is incorrect, unnecessary, incomplete or outdated in terms of the purpose of the processing on its own initiative or at the request of the data subject. The registered person should contact the person responsible for the registry affairs of the registrar in order to correct the information.

 

CONTACT INFORMATION

asiakaspalvelu@hiustalo.fi

CM Hiustalo Oy

Social security number: 1612306-4